De School
Gymnasium Bernrode wil voor alle potentiële gymnasiumleerlingen in de regio een goede en uitdagende gymnasiumopleiding bieden. Kennisverwerving in samenhang met vaardigheden en algemene vorming zijn de uitgangspunten. Er zijn mogelijkheden voor verdieping, verbreding en versterking en individuele leertrajecten op meerdere vakgebieden.

Door onze brede opleiding helpen we onze leerlingen kritische en zelfstandige wereldburgers te worden met een open blik naar andere tijden en culturen.

We vinden het belangrijk veelzijdige leerlingen af te leveren die zich met hoofd, hart en lichaam kunnen redden in een ingewikkelde en veeleisende maatschappij. De klassieke talen en cultuur, kunst en cultuur in het algemeen, oriëntatie op de maatschappij, internationalisering en een praktische invulling van het katholieke gedachtegoed vormen een rode draad in de hele opleiding. Op grond van de verworven competenties kunnen onze leerlingen hun vervolgopleiding goed aan en kunnen ze zich waarmaken in de vaak verantwoordelijke posities die hun in de toekomst gegeven worden.

We hechten aan onderwijs met moderne leermiddelen in een plezierig en open klimaat dat de basis legt voor een leven lang leren.

 

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl