Kwaliteit

Inzicht in de kwaliteit van het onderwijs
Onderwijs van hoge kwaliteit is van onschatbare waarde als investering in mensen en daarmee in de samenleving. Daarom is er behoefte aan een goed werkend onderwijsstelsel. Het vertrouwen in het functioneren van dat stelsel groeit als iedereen helder zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs. De vraag van ouders, leerlingen en studenten naar informatie over die kwaliteit en inzicht in de keuzes en resultaten van individuele scholen is sterk toegenomen. Hieronder vindt u drie resultaten van onderzoek dat iets zegt over de kwaliteit van Bernrode.

1. Inspectie van het Onderwijs

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet zij onder andere door de scholen te bezoeken.

2. Schoolvensters Online

Via de website Scholen op de kaart geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie over vo-scholen, verzameld wordt in één systeem.

3. Onderzoek leerlingtevredenheid brugklas

Gymnasium Bernrode doet mee met kwaliteitscholen. Dit kwaliteitvolgsysteem biedt een totaaloplossing, is zowel voor het volgen en sturen van strategisch beleid (voor besturen en schoolleiding) als een instrument dat teamleiders, mentoren en docenten kunnen gebruiken om de kwaliteit te verbeteren. In december 2014 verscheen het laatste onderzoek naar tevredenheid onder brugklassers. Hier kunt u zien hoe Bernrode scoort ten opzichte van 181 andere scholen. Let op bij de interpretatie van de tabel : met Res. wordt Bernrode bedoeld, met Bm (benchmark) wordt het resultaat van alle scholen bedoeld. 

4. Schoolplan
Het actuele schoolplan vindt u op deze pagina.
Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl