Inspraak

Leerlingenvereniging, -raad en -panel

De leerlingenvereniging

Elke leerling van Bernrode is lid van de leerlingenvereniging. Door de leerlingen wordt een bestuur gekozen.

Er leeft al lang het idee om een paar keer per jaar een open vergadering te houden, zodat iedereen zijn of haar ideeën aan de leerlingenvereniging kwijt kan.

Leerlingenpanels en leerlingenraad

Elke klas kiest twee leerlingen die plaats nemen in het leerlingenpanel. Deze groep leerlingen overlegt om de zes weken over de gang van zaken op school in al haar facetten. Dit gebeurt samen met de coördinator. Van deze bijeenkomst wordt verslag gemaakt.

Uit de leerlingenpanels wordt per jaarlaag één leerling gekozen die zitting neemt in de leerlingenraad. Deze vergadert om de zes weken met de rector.


Verkiezingen bestuur leerlingenvereniging.

Downloads
Hier kun je de statuten vinden en het huishoudelijk reglement.
Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl