Schoolboeken en -agenda

Schoolboeken en -agenda 2017

1. In de loop van het schooljaar.

Heeft uw zoon/dochter een extra vak opgenomen, een boek nodig voor de Hermescursus Chinees, klachten over een boek dat niet in orde is? In dit soort gevallen is het altijd het handigste als hij/zij in een pauze bij het boekenfonds binnenloopt. We proberen dan zoveel mogelijk om het probleem meteen te verhelpen. Het boekenfonds is te vinden in lokaal 0.41.

2. Inleveren boeken aan het einde van het schooljaar

Aan het einde van het schooljaar levert iedere leerling zijn/haar boeken in. Een lijst met in te leveren boeken is te vinden en te printen in ez2xs:

 • Log in op bernrode.ez2xs.com met je loginnaam (e-mailadres waarop u mails van school ontvangt) en uw wachtwoord. Als u geen wachtwoord heeft, klik dan op ‘Ik heb geen wachtwoord/wachtwoord aanvragen’
 • Ga in hetmenu bovenaan naar ‘Ouders’ en er verschijnt een lijstje met uw kinderen die op Bernrode zitten. Kies de leerling waarvan u de boekenlijst wilt printen.
 •  Kies bijhet kopje ‘Leermiddelen’ voor ‘Printen’ en er verschijnt een boekenlijst die u kunt printen.

Voor het inleveren van de boeken geldt:

 • De boeken worden zónder kaftpapier en mét naam in de stempel voor in het boek aangeboden aan een van de balies. Vervolgens wordt het pakket meteen gekeurd en worden eventuele boetes besproken.
 • Mocht hier verschil van mening blijken te bestaan, dan gaat uw zoon/dochter meteen naar de klachtenbalie.
 • Indien akkoord printen we de inleverlijst in tweevoud uit. Uw zoon/dochter zet een handtekening en wij geven één exemplaar als inleverbewijs mee.
 • Om alles soepel te laten verlopen en al te lange wachttijden te vermijden, verzoeken wij u dringend om de voorgeschreven tijden (die later bekend gemaakt zullen worden) aan te houden. Indien uw zoon/dochter op een ander tijdstip komt dan in het schema aangegeven, kan het zijn dat hij/zij lang moet wachten. De leerlingen die op dat moment aan de beurt zijn, gaan namelijk altijd voor.

De boeken worden dit schooljaar ingeleverd op maandag 10 en dinsdag 11 juli.

3. Bestellen voor het nieuwe schooljaar

Het bestellen van gratis leermiddelen is, zoals gebruikelijk, niet nodig. Overige leermiddelen en agenda's bestelt u, indien gewenst, zelf via ez2xs (zie de handleiding die u hiernaast kunt downloaden). Bestellen is mogelijk vanaf 19 juni. Indien u uiterlijk woensdag 12 juli bestelt, leveren wij uw bestelling op 28 augustus, samen met het gratis boekenpakket. Bij latere bestellingen kunnen we deze termijn niet garanderen.

 • Log in op bernrode.ez2xs.com met uw loginnaam (e-mailadres waarop u mails van school ontvangt) en uw wachtwoord. Als u geen wachtwoord heeft, klik dan op ‘Ik heb geen wachtwoord/wachtwoord aanvragen’
 • Ga in het menu bovenaan naar ‘Ouders’ en er verschijnt een lijstje met uw kinderen die op Bernrode zitten. Kies de leerling waarvoor u extra leermiddelen wilt bestellen.
 • Kies bij het kopje ‘Leermiddelen’ voor ‘Aanvragen’ en er verschijnt een pop-upje met een zoeksysteem. Zoek op het leermiddelen (bijv. rekenmachine) en selecteer dit leermiddel. Klik daarna linksboven in het pop-upje voor OK.

De benodigde niet-gratis leermiddelen zijn (prijzen geldig voor schooljaar 2017-2018):


•   Vanaf klas 1:
  Nederlands: Prisma woordenboek of minstens vergelijkbaar
Aardrijkskunde: Bosatlas 55e druk*
Wiskunde: wetenschappelijke rekenmachine
€ 9,99
€ 69,95
€ 10,99
•   Vanaf klas 2:
  Frans: woordenboek F-N en N-F(middelgroot Van Dale of vergelijkbaar) 
Duits: woordenboek D-N en N-D(middelgroot Van Dale of vergelijkbaar) 
€ 34,50p/s
€ 34,50p/s
•   Vanaf klas 3:
  Engels:woordenboek E-N en N-E(middelgroot Van Dale of vergelijkbaar)  € 34,50p/s
•   Vanaf klas 4:
  Wiskunde: grafische rekenmachine (klik hier voor de juiste modellen)  
Latijn: woordenboek Pinkster (uitg. AUP) 6e (evt 5e) druk*
Grieks: woordenboek Hupperts (uitg. Eisma) 3e druk*
Natuurkunde, scheikunde, biologie: BINAS 6e editie

€ 59,95
€ 55,51
€ 38,75

 • Voorwoordenboeken en atlas volstaat één exemplaar per gezin.
 • Bosatlas: voor klas 2 en hoger is ook de 54e druk toegestaan, maar wij kunnen niet garanderen dat deze nog gebruikt kan worden bij het eindexamen (overheidsbeleid).
 • Woordenboek LA/GR: oudere drukken zijn toegestaan, maar worden afgeraden.
 • Woordenboeken moderne talen ouder dan 10 jaar worden sterk afgeraden.


Sinds jaar en dag kennen we op Bernrode een speciale schoolagenda. Deze wordt met name door leerlingen die bij het zorgteam betrokken zijn, veel gebruikt, maar soms ook door andere leerlingen (en docenten). De schoolagenda, die o.a. de volledige jaarplanner bevat en voor eersteklassers plattegrond en schoolregels, bestaat in drie uitvoeringen:

    - Type 72: 7 dagen per 2 pagina's zonder planners
    - Type 11: 1 dag per pagina, met planners
    - Type 74: 7 dagen per 2 pagina's met planners
"Door hierboven op het typenummer te klikken, kunt u enkele voorbeeldpagina's van een agenda zien, om u een indruk te geven van de verschillen."

U bestelt de agenda via https://bernrode.ez2xs.com,waar u ook enkele persoonlijke wensen kunt aangeven. De agenda kost €15,00, ongeacht uitvoering.

4. Ophalen op maandag 28 augustus

Op 28 augustus worden de boeken uitgedeeld. Het rooster voor het ophalen van de boeken wordt gepubliceerd op onze site en in de Bernrode Digitaal die zal verschijnen in de laatste week van de zomervakantie.

Mocht u nog vragen hebben, kijkt u dan eerst in de lijst met veelgestelde vragen hiernaast. Staat uw vraag er niet tussen? Stuurt u dan een mail naar boekenfonds@bernrode.nl.


Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl