HERMES PROGRAMMA      2019-2020


INSCHRIJVEN

  • Voor Debat-Socrates, Zang en Atelier Kunst kan doorlopend worden ingeschreven!
Download hier het inschrijfformulier. Lever dit formulier ondertekend in bij de administratie.

Het formulier wordt op datum afgestempeld. “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”, lever dus zo snel mogelijk je inschrijfformulier in.
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan wordt per mail de benodigde informatie toegestuurd.
Zijn lestijden en data nog niet bekend en blijken later niet inpasbaar te zijn in je rooster, dan is het mogelijk om je voor aanvang van de cursus kosteloos uit te schrijven.

Voorwaarde voor deelname aan een Hermes-activiteit die in lestijd valt, is dat leerlingen er zodanig goed voorstaan dat ze geen gebruik hoeven te maken van hulplessen of andere extra hulp. In overleg met mentor/ouders kan van dit algemene uitgangspunt afgeweken worden. De meeste Hermes-lessen worden om de week gegeven. 

Kosten
Deelname aan een cursus kost € 50,00 per 10/12 lessen of per semester.
Ouders voor wie de kosten van deelname aan het Hermes- programma een probleem vormen kunnen via de rector een beroep doen op het Hermes- fonds.

Het Hermes–programma biedt geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen een rijk extra programma, dat verder gaat dan de gewone lessen. Het probeert een brug te slaan van de theorie naar de praktijk en naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Achterliggende gedachte is ook dat sommige leerlingen door deelname aan het Hermes-programma hun gedrevenheid en motivatie voor leren vasthouden en soms herontdekken.

 

Wensen voor een cursus/masterclass ?
Maak je wensen kenbaar wanneer je in het basisaanbod niet iets kunt vinden wat je aanspreekt. Een cursus rondom Digitale Beeldbewerking, Schrijven/Poëzie bijvoorbeeld? Een Mindfulness-cursus?
Laat ons weten wat je bezighoudt en waarin je extra lessen zou willen volgen. Wij gaan ons best doen een docent te vinden en maken er bij voldoende deelnemers een Hermes aanbod van.

Expertise van ouders

Ziet u mogelijkheden en heeft u zin en tijd om een masterclass of cursus aan te bieden?
Welkom en neem met een van ons beiden contact op.

Therèse van Rossuml
Nick van Lith 
hermes@bernrode.nl

NIEUW! 

Weer, wolken en jouw camera

We zijn er bijna altijd mee bezig. Weer, wolken en de smartphone. Weer en wolken zijn bovendien gratis en elke dag anders. Een blauwe lucht is mooi maar meestal zijn er wolken en als je goed oplet zie je dat er heel veel verschillende soorten zijn. Groot, klein, rond, langwerpig, egaal. Waarom is dat zo en hoe ontstaan wolken? Heb je ooit van lenticulariswolken gehoord? Google het woord eens en je valt van verbazing achterover. Hoe kan dat nu toch?  Je zult spoedig merken dat je veel vaker naar de lucht gaat kijken dan tot nu toe.

Dat het weer veranderlijk is hoef ik je niet te zeggen. Maar waarom is dat? We gaan het uitleggen en als het goed is kun je straks ook een beetje zelf een weersvoorspelling maken. 

Let ook eens op hoeveel kleuren er in de lucht zijn. Geel, rood, blauw, grijs. Een regenboog heb je vast vaak gezien, maar  wat zie je nu eigenlijk. En wist je dat er ook bogen om de zon zijn. Hoe bekend is de uitspraak: avondrood, brengt mooi weer aan boord. Kloppen ze eigenlijk wel die weerspreuken?

Van al die weersverschijnselen kun je heel goed foto’s maken en dat gaan we ook doen, want we kijken niet alleen naar het weer en wolken. Nee, we gaan ons ook bezig houden met het fotograferen ervan. Een bijzondere combinatie.

Foto’s maken kan iedereen, maar goede foto’s maken is iets anders. Het goede nieuws is dat je het wel kunt leren. Het maakt niet uit wat voor camera je hebt want niet de lens in de camera maakt eigenlijk de foto maar jouw ogen. Fotograferen is vooral kijken. Wat moet er wel en wat niet op de foto staan. De compositie speelt daarbij een belangrijke rol. Heb je een echte camera: prima. Heb je alleen een smartphone, ook prima.

Na afloop weet je twee dingen. 1. Hoe zit het weer in elkaar en 2. hoe maak ik goeie foto’s. Doe je mee?

De cursus bestaat uit 8 blokken van 2 lesuren en begint in het tweede semester.

Tijd: Woensdagochtend

Het enig wat je nodig hebt is een camera.

Vragen? Stuur een mailtje naar de docent van deze cursus: Ton Cruijsen, E-mail: tcr@bernrode.nl 


TWEEDE SEMESTER PROGRAMMA

Faculteit

Cursus

Doelgroep

*Start & Tijdstip

 NIEUW! Weer, wolken en jouw camera Vanaf klas 1 Proefles start binnenkort
 NIEUW! Healthy Fastfood Vanaf klas 1  Is gestart. Externe docent / kok dhr. R. Eijkemans
  FLL (First Lego League)  Klas 2 en 3  Start volgend schooljaar weer.
Heb je wensen? Bijvoorbeeld een cursus Mindfulness of Digitale Beeldbewerking, of Schrijven/ Poëzie? Elke klas @ stuur een mail naar nma@bernrode.nl
 TALEN Actief Latijn A2 en B1 Vanaf klas 3 Is gestart / deelname in overleg met de docent (MVE). Jaarcursus, wekelijkse les.
  Taalkunde Vanaf klas 2 Start volgend schooljaar weer. Docent (MVE). Jaarcursus!

Frans Delf A1

Klas 1

Start april 2020 deelname in overleg met de docent (CGO)

  Frans Delf A2  Klas 2  Is gestart /deelname in overleg met je docent ( CGO of MAL). Jaarcursus, wekelijks les ! 
  Frans Delf B1  Klas 3-4 idem
  Frans Delf B2  Klas 5-6 idem
  Spaans beginners Vanaf klas 1 Is gestart. Externe docent mevr. M. Casanova Urquijo
    Vanaf klas 1 Start 29 januari 2020. Docent (LSU) 
    Vanaf klas 1 Is gestart. Externe docent mevr. M. Tao! 

 

Spaans / Russisch en Chinees kunnen ook als vervolg cursus worden gegeven

Vanaf klas 2

Start volgend schooljaar bij voldoende deelnemers

 

Debatclub Socrates

Vanaf klas 3

Op wisselende tijdstippen. Volg monitor & info docent HRO

Engels Cambridge wordt binnen de reguliere lessen Engels aangeboden!

 EXACT Scratch  Klas 1, 2, 3 Is afgerond. Start volgend schooljaar weer.
  FLL (First lego League)  Klas 2 en 3 Is afgerond. Start volgend schooljaar weer.

ROBOTICA Lab

Klas 1

Start de tweede week van februari.

 

Python

klas 2 en 3

Start 28 januari.Docent (TRO)

 

Anatomie van vertebraten

Klas 5 en 6

Is gestart. Docent (ILU)

SPORT  Softbal  Klas 3 t/m 5  Is gestart. Docent DGR 
  Schaken  Vanaf klas 1  Start volgend schooljaar

ZAAKVAKKEN

Bernrode BV

Klas 5

Is gestart. Docent (NHO)

KUNST Muziek

Zang

Vanaf klas 1

Start 10 februari. Externe docent Sanne Christensen.

KUNST
Drama 
Klassiek Toneel  Klas 1 en 2 Is gestart. Externe docent mevr. A. Morvan

KUNST Beeldend

Atelier

Vanaf klas 1

Is gestart. Doorlopende inschrijving! Docent MGE.

  Gastlessen kunstenaars  Voor ll'n. met kunst + geïnteresseerde ll'n. Wisselende tijdstippen, inschrijving per gastles.
KUNST
Algemeen
 
Kunstbus naar Amsterdam. Rotterdam, Den Haag  Klas 4-6 Tweemaal per jaar (hele dag), Volg de website

*wanneer een tijdstip nog niet bekend is, kun je na inschrijving alsnog besluiten om de cursus, niet te volgen i.v.m. vakken, die je niet kunt missen! 

AANBOD TALEN

Actief Latijn A2 en B1 vanaf klas 3

Op Bernrode kun je niet alleen Latijn, de taal van de Romeinen, leren lezen, maar ook leren spreken en schrijven. Hiervoor bestaat de Hermescursus Levend Latijn.

In de cursus doen we veel verschillende dingen, zoals:
- beschrijven van voorwerpen uit je omgeving;
- zinnen vertalen naar het Latijn;
- korte verhalen in het Latijn schrijven;
- woorden raden (soort "hints", maar dan in het Latijn);
- een tekst in eigen woorden samenvatten (in het Latijn uiteraard);
- gesprekken voeren over alledaagse zaken, je voorstellen etc.;

Uiteraard spreken we zoveel mogelijk in het Latijn (in het begin met ‘handen en voeten’, maar je zult merken dat je al snel steeds meer kunt zeggen).

Als je dat wilt, kun je de cursus afsluiten met een examen, het zogenaamde Cicero-examen. Je kunt dan aan iedereen bewijzen dat je ook echt Latijn kunt spreken.

Algemene Taalkunde vanaf klas 2

Op Bernrode leer je standaard zes verschillende talen, en binnen het Hermes- project kun je er zelfs nog meer leren. Maar hoewel al die talen natuurlijk flink van elkaar verschillen, zijn er ook grote overeenkomsten te vinden.

Waarschijnlijk is dat jou ook weleens opgevallen. Dergelijke overeenkomsten worden bestudeerd in een afzonderlijke wetenschap, de Algemene Taalkunde.

In deze cursus leer je een hoop over hoe taal functioneert, maar we gaan er ook wat mee doen: we gaan proberen zelf een efficiënte beschrijving van een taal te maken, we discussiëren over de vraag in hoeverre Chomsky gelijk heeft met zijn theorieën of niet, enzovoorts.

Welke onderwerpen we precies verder gaan uitdiepen, spreken we samen af tijdens de cursus. En misschien kun je van zo'n onderwerp uiteindelijk wel een profielwerkstuk maken.

Chinees beginners vanaf klas 1

Vervolgcursus ook mogelijk in aansluiting op de lessen van voorgaande jaren

Ben je ooit gefascineerd geraakt door één van de oudste talen van een land met een rijk verleden, dynamisch heden en een veel belovende toekomst? China is in de belangstelling, China is hot. Misschien krijg je in de toekomst te maken met de Chinezen op je werk; misschien wil je ooit reizen naar China en daar met mensen een beetje kunnen praten? Of wil je gewoon de uitdaging aan en ontdekken hoe deze taal in elkaar zit?

In deze cursus leer je met het Nederlandstalig lesboek “Chinees? ‘n Makkie!” eenvoudig praten in het Chinees. Onze aandacht gaat uit naar spreken en luistervaardigheid. Ook leren wij het Pin Yin systeem, Chinese karakters lezen, schrijven en typen.

Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de Chinese cultuur en leefgewoonte. Regelmatig wordt een documentaire over China afgespeeld in de les. Met ongeveer 1 á 2 uur huiswerk per week kun je goed oefenen wat je in de les geleerd hebt. Kom en ontdek deze fascinerende taal!
 

Welkom bij het Russisch, de taal die voor jou de nieuwe werelden opent!

Vanaf klas 1


Extra vervolgcursus ook mogelijk in aansluiting op de lessen van voorgaande jaren

 

Добро пожаловать на уроки русского языка!

Heb je ooit gedacht om een andere vreemde taal te gaan leren?

De taal die andere schrift en andere klanken heeft? De taal die bekend staat voor zijn ingewikkelde grammatica maar toch ontzettend leuk is om te leren?

Russisch is een mooie en veelzijdige taal. Na Engels, Chinees en Spaans is Russisch een van de meest gesproken talen. Het Russisch is een Slavische taal. De Slavische talen zijn verwant met de Germaanse talen - en dus ook met het Nederlands - al moet je wel een paar duizend jaar terug in de geschiedenis. Natuurlijk wordt het Russisch allereerst gesproken in Rusland zelf, het is de officiële taal van de Russische Federatie. Maar ook in de omliggende landen wonen veel Russischtaligen. Het gaat hierbij meestal om landen die tot 1991 deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, bijvoorbeeld Oekraïne, Wit-Rusland, Estland, Letland, Litouwen en Kazachstan.

Het leren van de Russische taal opent nieuwe werelden: een wereld van nieuwe klanken, intonatie, woorden en begrippen, maar ook een wereld van nieuwe contacten, kunst en cultuur. Het spreken van hun moedertaal is essentieel om tot de Rus en zijn beroemde Russische ziel door te dringen.

 

De inhoud van de lessen


D
e lessen worden gegeven op basis van het tekst- en werkboek “Ruslan Russisch 1” (met een ERK niveau A1). Ditis een geheel herzien uitgave van een bekende communicatieve cursus Russisch voor beginners. De lessen - oeroki - zijn thematisch opgezet. De thema’s zijn voornamelijk verbonden met situaties uit het dagelijks leven, of met situaties waarin een buitenlander die Rusland bezoekt terechtkomt.

In deze cursus begin je met het leren van het Cyrillische alfabet. Zodra je de letters kent, kun je lezen. We behandelen ook de basis van de grammatica en werpen een blik op de Russische cultuur. Je leert het taalgebruik dat je nodig hebt voor de meest voorkomende situaties (jezelf voorstellen, iemand begroeten, de weg vragen, de boodschappen doen, iemand uitnodigen, etc.). Veel aandacht wordt ook besteed aan spreek- en luistervaardigheden. Verschillende thema's worden in de vorm van dialogen en rollenspel binnen de groep beoefend.

Russisch kies je omdat je

§ een uitdaging zoekt

§ nieuwsgierig bent naar Rusland, de taal, literatuur en cultuur

§ het leuk vindt om met talen te spelen

Rusland ervaar je pas echt als je de Russische taal spreekt. Het spreken van de Russische taal opent deuren die anders gesloten zouden blijven. Je reist door de Russische taal heen met je volgende bestemming Moskou waar je zelf een kopje koffie kunt bestellen of Sint Petersburg waar je de weg moet vragen naar de Hermitage.


Ga je mee op deze bijzondere reis?


Het leren van het Russisch is vooral een leuke ervaring.


Spaans beginners vanaf klas 1

Extra vervolgcursus ook mogelijk in aansluiting op de lessen van vorig schooljaar.
Spaans is de tweede wereldtaal en wordt uiteraard niet alleen in Spanje gesproken: het is de voertaal in heel Midden-Amerika, in bijna alle landen van Zuid-Amerika en zelfs grote delen van de Verenigde Staten zijn inmiddels tweetalig.

Het doel van de cursus is de leerlingen in korte tijd zoveel mogelijk nuttige taalaspecten van het Spaans bij te brengen en hun de taal te leren spréken en…… de laatste les maken we samen Spaanse hapjes.

Frans Delf, A1 voor klas 1, A2 voor klas 2, B1 voor klas 3-4 en B2 voor klas 5-6.

In overleg met de docent kan een leerling een ander niveau volgen dan het niveau van zijn jaarlaag.

Delf examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma waarmee je jouw mate van taalbeheersing kunt aantonen.

De leerlingen volgen, of een semester of een jaar lang, één lesuur VTO (Versterkt Talen Onderwijs) Frans per week. De lessen zijn uitsluitend in het Frans. De lessen zijn gericht op spreekvaardigheid om de drempelvrees te verlagen. De leerlingen hebben ook iedere week huiswerk om de leesvaardigheid en de schrijfvaardigheid te verbeteren.

De leraar probeert zoveel mogelijk van het “echte” leven in Frankrijk te gebruiken, authentieke documenten te leveren, etc….

Voordelen van Delf

Ten eerste gaat het niveau van de leerling vrij snel omhoog (kleine klassen + consequent Frans als voertaal). De drempelvrees voor de spreekvaardigheid gaat zeker omlaag. De leerling wordt zekerder van zichzelf. Iedere leerling (zelfs een “matige” leerling) kan een diploma halen en dat werkt zeer motiverend. Iedere leerling werkt volgens zijn eigen ritme. Met een Delfdiploma B2 Frans kan een student toegelaten worden tot iedere universiteit in de francofone wereld. Hij krijgt ook vrijstellingen van sommige Franse vakken op universiteiten in Nederland.  


Debatclub SOCRATES vanaf klas 3

Wil jij debatteren op televisie? Heb jij de wil om te winnen? Sabel jij elke tegenstander neer met ijzersterke argumenten? Laat jij je opponent in het debat ‘alle hoeken van de kamer zien’? Weet jij het publiek voor je te winnen? Is publiek toneelspel een kolfje naar je hand?  jij wel eens: stond ik nu maar in de Tweede Kamer? Of zou je het bovenstaande allemaal graag willen leren en kunnen? Ja?!

Sluit je dan aan bij debatclub ‘Socrates’, leer debatteren en vertegenwoordig gymnasium Bernrode in debatwedstrijden met andere gymnasia uit het land. En als we er helemaal voor gaan, is de kans groot dat heel Nederland jou straks ziet debatteren op televisie? Spreken is zilver, maar debatteren is goud!

Is jouw tong even scherp als je brein, doe dan mee aan Debatclub ‘Socrates’  en geniet van de genoegens van de retorica, want een echte debater weet het altijd beter!

 

AANBOD EXACT

Programmeren in Scratch klas 1, 2 en 3

We gaan in deze cursus verder dan de meeste cursussen op de basisschool. Ook leerlingen zonder ervaring met Scratch zijn welkom.

Scratch is een gratis te downloaden visuele programmeertaal, die makkelijk te leren is. Bij Scratch worden alle commando's als bouwstenen op elkaar gezet, waardoor je leert hoe je een opdracht aan een computer in stukken moet hakken tot commando's die de taal begrijpt. Meer informatie over deze cursus bij Mevr. van Rossum.

 

Programmeren in Python vanaf klas 2, 3 ervaring wenselijk

 

Met Python ga je programmeren zoals programmeurs dat doen!

Je leert hoe je een algoritme moet maken en hoe je een programma structureel en leesbaar opbouwt.

Met Python ga je character-based programmeren: je programma komt in een tekstbestand. Vervolgens run je een programma in een ander scherm. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de compiler van de grote programmeertalen C en Cobol. 

 

Python is de ideale basis voor bijvoorbeeld de FLL en FTC. En Python is zeer geschikt als kennismaking met programmeren.

FLL (First Lego League) cursus ; thema “2019-2020 “ CITY SHAPER”

Dit jaar heeft de groep de beschikking over een iPad en kunnen ze met augmented reality (AR) werken. Dit jaar luidt de opdracht:

“2019-2020 CITY SHAPER"

 Wat als jullie een betere wereld kunnen bouwen? Waar beginnen jullie?

Meer dan ooit moeten webij FLL samen innoveren en problemen op lossen.

 In de FLL maak je deel uit van een bloeiende gemeenschap boordevol inspiratie, creativiteit en hoop op een sterkere, duurzamere toekomst – een die samen beter is gebouwd.

Jullie hebben de macht om steden, dorpen en plaatsen, die jullie thuis noemen, tot nieuwe hoogtes te brengen. Met de steun van de FLL-gemeenschap, is dit jullie kans ons naar de toekomst te leiden.

Robotica lab klas 1/  Instapcursus voor FLL (First Lego League)

 

Bij robotica ga je in groepjes met behulp van Lego Mindstorms een zelfsturende robot maken die allerlei opdrachten uit kan voeren. Je ontwerpt en programmeert de robot op basis van elke opdrachtomschrijving, waarna we gaan testen welke robot de opdracht het beste en snelste uit kan voeren. Kortom, geef je creativiteit en (technisch) inzicht de vrije ruimte!

 

Anatomie van vertebraten klas 5 en 6

De lichaamsbouw van vertebraten (gewervelde dieren) heeft een bouwplan met erg veel overeenkomsten. Alle vertebraten hebben ongeveer dezelfde organen die ongeveer op dezelfde plek zitten en op dezelfde manier ontstaan. In deze cursus gaan we kijken naar de evolutionaire en embryologische samenhang tussen bepaalde soorten en gaan we via dissectie (snijpractica)  verschillende uitwerkingen van het bouwplan bekijken.

 

AANBOD KUNST

 

Zang vanaf klas 1

Inhoud lessen:
Het workshoptraject zal verdieping geven op het gebied van zang voor zowel beginners en meer ervaren leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit VCT zangtechniek, wat staat voor compleet vocale techniek. In de lessen komen de volgende elementen aan bod:

·         meerstemmig zingen

·         zangtechniek

·         performance

·         mogelijkheden om in te gaan op solo stukjes.


Drama, speciaal
voor klas 1 en 2

Het begint traditie te worden. Het Hermestoneel op gymnasium Bernrode. Na vorig jaar weer een klapper van een voorstelling (Ifigeneia Koningskind) te hebben neergezet, gaan we ook dit jaar na de herfstvakantie weer beginnen.

Samen met Annabelle Morvan, regisseur van het toneel, maak je van oktober tot en met april een vette voorstelling.

Iedere donderdagmiddag repeteer je anderhalf uur om uiteindelijk de sterren van de hemel te spelen voor uitverkochte zalen.

Een heus script, gave rol, kostuums en theaterlichten. Alles om de hele ervaring zo mooi mogelijk te maken.

Ben je enthousiast en heb je zin om te gaan stralen in de spotlights? In een proefles laat je zien wat je kunt, kun je de regisseur alle vragen die je hebt stellen en even snuffelen aan het project. De regisseur kiest uiteindelijk de meest geschikte spelers om uiteindelijk deel te nemen aan de voorstelling.

Zin in? De regisseur in ieder geval wel!

Tot in de spotlights!
 

Atelierklas Kunst Beeldend vanaf klas 1

Geef je beeldende talent alle ruimte! Handen uit de mouwen en werken met houtskool, krijt, inkt, pastel, aquarel- of acrylverf! Zin om te boetseren, ruimtelijk werken? Zin om te filmen, fotograferen , beelden digitale te bewerken of een combinatie van dit alles?

Je werkt zelfstandig, krijgt geen opdracht maar hebt wel de mogelijkheid om feedback van een kunstdocent te krijgen. Werken aan je portfolio voor een kunst- of kunst gerelateerde vervolgopleiding of een film of PR- materiaal voor de FLL-wedstrijden maken is ook mogelijk.

Kunstbus voor klas 3, 4, 5, 6

Twee keer per jaar rijdt de Kunstbus naar Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Op het programma kan een museumbezoek, bijzondere expositie, architectuurwandeling of concert bezoek staan. Dit programma varieert per keer. Voor de leerlingen, die het vak Kunst volgen, sluit het aan op het examenprogramma. Een gedeelte van het programma is gezamenlijk, daarnaast heb je de mogelijkheid om in de tijd die resteert zelf een programma samen te stellen. Op het inschrijfformulier maak je motivatie duidelijk, je dagprogramma en je laat het ondertekenen door je de kunstdocent, coördinator en je ouder/verzorger wanneer je nog geen 18 bent.

SPORT
Softbal klas 3 t/m 5

Al vele jaren wordt er wekelijks op vrijdagmiddag 15.00 – 16.00 uur op school met één meisjes- en één jongensteam voor deze sport getraind. De resultaten van de laatste jaren geven aan dat deze opzet succesvol is. Al vele jaren bereiken we mooie resultaten in de regionale voorronde. In juni 2018 heeft het jongens team de finaleronde op Papendal gehaald. Helaas werd deze afgelast i.v.m. de regen.

Schaken vanaf klas 1

Dit jaar bepalen de deelnemers samen met de docent in welke vorm er geschaakt gaat worden. Simultaan wedstrijden? Competitie onder de deelnemers zelf? Uitleg in korte cursusvorm? Er valt altijd wel wat te leren!

Volg het aanbod op de monitor, website en/of via je mentor.

ZAAKVAKKEN

 

Bernrode BV klas 5

Bij het Hermes-onderdeel Bernrode BV leren leerlingen een eigen businessplan te schrijven en zich bewust te worden van alles wat er bij komt kijken wil een idee een succesvolle onderneming worden. Zicht krijgen op je eigen kwaliteiten en drijfveren is van belang. Daarna ga je op zoek naar een idee, formeer je een managementteam en maak je een eerste globale beschrijving van het business plan. Om je hierbij te helpen willen we dit schooljaar gebruik gaan maken van externe (ondernemers)coaches.

Dit jaar wordt met een aantal deelnemende leerlingen afgereisd naar Tilburg: voor de kick off (januari) en de finale (juni) van de Intergymnasiale Businessplancompetitie die georganiseerd wordt in samenwerking met Tilburg University. Het winnende team van de interne competitie op Bernrode neemt deel aan de finale.

_______________________________________________________________

IS JE INTERESSE GEWEKT? HEB JE ZIN OM DEEL TE NEMEN? SCHRIJF JE SNEL IN!