Huiswerkbegeleiding

Bernrode kent al een jarenlange traditie van begeleiding volgens het principe door-leerlingen-voor-leerlingen: bovenbouwleerlingen helpen onderbouwleerlingen, en u wordt per mail op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw zoon/dochter.
We kennen twee vormen van begeleiding:

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die thuis om wat voor reden dan ook niet of zeer slecht aan hun huiswerk toekomen. Voor sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld vriendjes of de computer te interessant, anderen hebben thuis geen rustige werkplek waar ze zich ook daadwerkelijk kunnen concentreren. Op school hebben wij voor deze leerlingen in het 8e en het 9e uur een lokaal ingericht waar ze in alle rust hun huiswerk kunnen maken. Ook lopen er een of meer  begeleidende leerlingen rond die vragen beantwoorden, helpen met plannen en (buiten het lokaal) overhoren.

Huiswerkbegeleiding is er van maandag t/m donderdag. Iedere deelnemer aan de huiswerkbegeleiding is minimaal twee middagen (= 4 lesuren) per week aanwezig, maar vaker kan ook.
Kosten: € 13,50 per week

Bijlessen
Bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen die problemen hebben bij een of meerdere specifieke vakken. Voor deze leerlingen wordt een passende begeleider gezocht die ze met dit betreffende vak kan helpen. Zij bepalen dan samen wanneer de bijles plaats vindt.
Kosten: € 6,75 per lesuur

Verdere informatie en inschrijven
Heeft u nog vragen, of wilt u uw zoon/dochter inschrijven voor bovengenoemde begeleiding, dan kunt u dit doen via uw eigen ez2xs-account, waarvan u de gebruiksaanwijzing hier kunt downloaden. Beschikt u nog niet over zo'n account, dan kunt u dit activeren door een mail te sturen naar hwb@bernrode.nl. Wij zullen u dan de gegevens toezenden. Vergeet u niet om in uw mail de naam van uw zoon(s)/dochter(s) te vermelden, zodat we de goede koppeling kunnen maken.

Inschrijvingen gelden tot wederopzegging, maar uiterlijk tot het einde van het schooljaar. In een nieuw schooljaar kunt u uiteraard opnieuw een aanvraag doen.

Als u problemen ondervindt bij het aanvragen van een wachtwoord, stuurt u dan een mail naar hwb@bernrode.nl.
Let op: stuurt u hier geen inschrijvingen meer naar toe, omdat wij die via dit mailadres helaas niet meer kunnen beantwoorden.

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl