Decanaat

Op Gymnasium Bernrode is er een decaan voor klas 3 t/m klas 6. (Naar Wie is Wie)

De decaan is het aanspreekpunt voor de activiteiten in het kader van de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Klas 3 en 4 richten zich hierbij op de profielkeuze en klas 5 en klas 6 op de studiekeuze.

De volgende activiteiten worden centraal georganiseerd door de school :

Klas 3

Klas 4

  • Bezoek aan de Radboud Universiteit

Klas 5 en 6

Leerlingen van klas 5 en 6 moeten over twee jaar verspreid minimaal twee keer voor open dagen, meeloopdagen of proefstuderen een onderwijsinstelling bezoeken. Zij mogen in deze twee laatste jaren maximaal zes keer hiervoor schooltijd missen. Dit gebeurt op eigen initiatief van de leerling.


Wil je een open dag, meeloopdag of proefstudeerdag  bezoeken, dan moet je bij de receptie een formulier gaan halen, invullen, laten ondertekenen van de decaan en weer inleveren bij de receptie. Dit tenminste 1 week voor het bezoek aan de open dag.


De decaan is altijd op donderdag op school bereikbaar. Graag een afspraak maken per e-mail.
E-mailadres decanaat: eyp@bernrode.nl


Het werk van de decaan wordt ondersteund door het digitale beroeps- en studiekeuzeprogramma Qompas.
Veel informatie over studiefinanciering en studeren vind je op de website van DUO: www.duo.nl/particulieren en op www.123studiekeuze.nl.

 

 

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl