Klankbordgroepen

Ouders worden 2x per jaar geraadpleegd via de Klankbordgroepen per jaarlaag: door uitwisseling van wat goed en minder goed gaat, kan de school gericht actie ondernemen.

In een 'rond de tafel gesprek' bespreken de coördinatoren met vijf tot tien ouders hoe de communicatie naar ouders en leerlingen verloopt, de (buiten)schoolse activiteiten, sfeer op school, hulplessen, rol en inhoud van Magister, rol van mentoren, overgang van basisschool naar Bernrode, introductieprogramma's bij aanvang nieuw schooljaar, profielkeuze en rol decaan, keuzebegeleiding vervolgstudie en ideeën / aanbevelingen voor het schoolplan.

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl