Inloggen nodig!

Vanaf nu is het dagrooster alleen nog maar via de Magister app of de 'webversie' te zien.
Wil je het toetsrooster zien dan moet je HIER inloggen.

Vrijdag 23 augustus

Lokalen activiteiten klas 4:
ochtend: 4c - 005, 4d - 111
middag: 4a - 126, 4b - 043

Klassikale huiswerkbegeleiding: vanaf maandag 26 augustus, lokaal 040


Wespen waarschuwing!
We kunnen nog genieten van het mooie weer. Er zijn echter ook beestjes, die we liever niet in de buurt hebben, die dat ook lekker vinden.
Willen jullie jullie afval in de daarvoor bestemde oranje afvalbakken gooien, zodat we de overlast van de wespen kunnen beperken.

Deelname: groepje start schooljaar in 0.23
Dinsdag 3 september 1e uur
Dinsdag 24 september 1e uur
Dinsdag 1 oktober 1e uur 
Dinsdag 12 november 1e uur