inloggen nodig!

Vanaf nu is het dagrooster alleen nog maar via de Magister app of de 'webversie' te zien.
Wil je het toetsrooster zien dan moet je HIER inloggen.

Woensdag 26 juni

Huiswerkbegeleiding: lokaal 040Maandag 1 juli

KUNST
Ophalen werkstukken en schetsboeken vanaf maandag 1 juli (lokaal 1.45).
Uitgezonderd de werkstukken van kunstklas 4 ivm in te richten expositie !
Onderbouw werkstukken worden niet bewaard, behalve de geëxposeerde werkstukken.

Schema inleveren boeken: