AFWEZIGHEID SCHOOLEXAMEN

In Artikel 10 van ons Examenreglement is vastgelegd hoe te handelen bij verhindering of afwezigheid bij een schoolexamen. Een melding hiervan dient – met opgaaf van een geldige reden – gericht te worden aan de examensecretaris.

Via dit formulier komt uw melding terecht bij de examensecretaris, de teamleider en bij de verzuimcoördinator.

Indien de melding nog vragen oproept of onbeantwoord laat, kan een van hen telefonisch contact met u opnemen. Daarom vragen wij u aan te geven op welk nummer u vandaag bereikbaar bent.

Met dit formulier kunt u een melding doen voor één dag. Bij langer verzuim dient u dagelijks een nieuwe melding te doen óf rechtstreeks – per mail of telefonisch – contact op te nemen met de examensecretaris.