Klachtenformulier en bevorderingsnormen

In de klachtenregeling OSZG is vastgelegd wat u kunt doen als u een klacht heeft over een medewerker van de school of over een situatie in de school. In eerste instantie kunt u de klacht bespreken met de betrokken medewerker. Als dat niet leidt tot een oplossing kunt u de leidinggevende of de rector benaderen met uw klacht.

Mocht dat ook niet tot een oplossing leiden of u wilt om een andere reden de klacht niet binnen de school aan de orde stellen, dan kunt u als volgende stap uw klacht neerleggen bij het bestuur (het bevoegd gezag) van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). In de OSZG regeling is vastgelegd hoe de procedure verloopt.

Bekijk de klachtenregeling OSZG

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen vindt u, na inloggen, bij de documenten in het Ouderportaal.