Kosten en ouderbijdragen

Alle schoolkosten worden via het WIS-Collect systeem bij ouders in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de vrijwillige ouderbijdrage. Per activiteit kunt u aangeven of u hieraan wilt bijdragen. Individuele activiteiten, bijvoorbeeld Hermes, worden apart in rekening gebracht. De onderstaande video laat zien hoe WIS-collect werkt.

Kennismaking met WIS Collect voor ouders from WIS Services B.V. on Vimeo.

Boekenkosten

Bernrode heeft een eigen boekenfonds. De boeken en leermiddelen uit het basispakket worden via het boekenfonds gratis verstrekt. Lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor een leerjaar bedoeld zijn, zijn niet gratis. Dit zijn bijvoorbeeld een atlas, woordenboek en grafische rekenmachine. Deze materialen kunnen via Bernrode besteld worden.

Vrijwillige ouderbijdrage

 De vrijwillige ouderbijdrage is gebaseerd op de activiteiten van het leerjaar van uw kind en wordt vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten. Bijvoorbeeld de mediatheek, toneel, sport, cultuur, extra excursies, internationaliseringsactiviteiten en de schoolkrant. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ook leerlingen van wie de ouders de bijdrage niet voldoen, kunnen aan de extra activiteiten deelnemen.

Het steunfonds

Het steunfonds is bedoeld om het Hermesprogramma in stand te kunnen houden. Daarnaast is het steunfonds voor ouders voor wie de kosten voor het volgen van een cursus of activiteit een probleem vormen. Ouders kunnen zelf aangeven welk bedrag ze hieraan bijdragen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. 

Meer informatie over kosten en ouderbijdragen vind u in onze schoolwiki.