Verlof aanvragen

Verlof voor één dag dient aangevraagd te worden via de teamleider. Meerdaags verlof kan aangevraagd worden bij de rector. De school school gaat bij het beoordelen van de verlofaanvraag uit van de richtlijnen van de Verlofregeling RBL-BNO en de leerplichtambtenaar.

Uitzondering

Voor kort verlof, bijvoorbeeld voor een medische afspraak bij de huisarts, orthodontist of fysiotherapeut hoeft er geen verlof aangevraagd te worden. Hiervoor kan het Formulier afwezigheid ingevuld worden. Om te voorkomen dat leerlingen onnodig lessen moet missen, verzoeken wij u om medische afspraken zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen.

Voor een loopbaanoriëntatie-activiteit (open dag, meeloopdag of matchingdag) kan de leerling zelf verlof aanvragen. Dit moet tenminste 1 week voor de activiteit gebeuren. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de receptie.