Oudervereniging en ouderraad

Bernrode heeft een actieve Oudervereniging. Deze wordt bestuurd door de Ouderraad met als doel om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Alle ouders zijn automatisch lid. De Oudervereniging overlegt periodiek met de conrector over zaken die leven bij ouders en leerlingen, fungeert als klankbord voor de schoolleiding en stimuleert ouderparticipatie.   

Meer informatie over de taken en rol van de ouderraad, vindt u in de schoolwiki. Hier staan ook de contactgegevens om een idee, suggestie of opmerking aan te dragen. 

Uitgebreide informatie over de ouderraad inclusief verslagen kunt u op deze pagina vinden nadat u bent ingelogd met uw Magister gegevens van onze school.