Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

14.1 Oudervereniging en ouderraad

Bernrode heeft een actieve Oudervereniging, waarvan alle ouders/verzorgers automatisch lid zijn. Deze wordt bestuurd door de Ouderraad, die als doel heeft de samenwerking en informatievoorziening tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen.
De Ouderraad vergadert regelmatig samen met de conrector om te spreken over zaken die bij ouders/verzorgers en leerlingen leven. 
Hiervan doet ze verslag via de jaarvergadering en periodieke vergadernotulen gepubliceerd op de Bernrode website.

Verder verzorgen ze
  • Een jaarlijkse thema-avond voor ouders/verzorgers;
  • Actieve deelname van de Ouderraad tijdens ouderavonden en de Open Dag;
  • Een aandenken (bv. mok) voor de leerlingen die jaarlijks afstuderen;
  • Een jaarlijks bedankje voor al het Bernrode personeel;
  • De 3-jaarlijkse Rome-reis voor ouders/verzorgers. 
De Ouderraad...
  • Vertegenwoordigt ouders en verzorgers (= achterban) in het overleg met schoolleiding, de docenten, de medezeggenschapsraad (MR) en overige gymnasia;
  • Fungeert als klankbord voor de schoolleiding;
  • Stimuleert participatie van ouders/verzorgers;
  • Bevordert betrokkenheid, kennis en inzicht van ouders/verzorgers op het gebied van onderwijs en opvoeding.
De Ouderraad behartigt de belangen van alle ouders/ verzorgers van de leerlingen van gymnasium Bernrode. Ze wordt gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en ontvangt jaarlijks van gymnasium Bernrode een bedrag van € 1.750,00.
Wilt u zaken onder de aandacht brengen? Mail uw ideeën, suggesties en opmerkingen naar ouderraad@bernrode.nl.