Onze historie

In 1886 stichtte Norbertijn Gerlacus van den Elsen onze school. Die heette toen nog Gymnasium Sint-Norbertus. Het was een seminarie: de leerlingen werden er opgeleid tot kloosterling en priester. Dat bleef zo tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen de school zich samenvoegde met het Damiaancollege uit Sint-Oedenrode. Vanaf dat moment heet onze school ‘Gymnasium Bernrode’. Niet lang daarna nam de voormalige jongensschool ook meisjes aan als leerling. Het internaat werd opgeheven en Bernrode groeide uit tot wat het nu is: een eigentijdse gymnasium. De grootscheepse renovatie van het oude internaatsgebouw in 2008 draagt hier haar steentje aan bij.

Gedachtengoed leeft voort

Een voorbeeld hiervan is Operatie Injectie (O.I). Onze leerlingen die hieraan mee doen organiseren activiteiten waarmee geld wordt ingezameld. Met dit geld steunen we ‘Stichting Medisch Werk Mumbai’ waardoor gezinnen in India, die door ziekte getroffen zijn, een menswaardig bestaan krijgen. Zo vertalen we het gedachtegoed van vroeger naar de wereld van nu.