Onze mensen

‘Ik heb gezien hoe inspirerend leren kan zijn op onze New York reis. De buitenwereld binnen brengen. De voorbereiding kostte veel energie, voor docenten én leerlingen, maar het leverde nog veel meer op. Zo zou leren altijd moeten zijn. Zo zou het docentschap moeten zijn. Nog meer. Daar gaan we samen voor als docenten en schoolleiding.’

Schoolleiding

Het MT (managementteam) bestaat uit:

  • rector: dhr. H. ( Hans) Relou
  • conrector: dhr. M. (Maurice) Dumont
  • teamleider onderbouw Mw. A. (Alicia) Meijer
  • teamleider bovenbouw: dhr. S. (Steven) Geurts

Mentoren

Alle leerlingen hebben een eigen mentor. Deze is de vertrouwenspersoon die leerlingen individueel begeleidt én de klas als groep. De mentor volgt de prestaties van de leerlingen en onderhoudt daarover contact met de ouders. Ook voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Het Zorg- en Adviesteam (ZAT)

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de mentor in overleg met de leerling en de ouders een aanmelding doen bij Zorg- en Adviesteam (ZAT). Bijvoorbeeld voor problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of fysieke belemmeringen. Vanuit het ZAT wordt een advies uitgebracht over de ondersteuning die we als school het meest passend, wenselijk vinden. Dat kan extra ondersteuning zijn door de mentor (regulier onderwijsproces), binnen de trajectvoorziening of een verwijzing naar externe zorg.