U bent hier:   Home
  |  Mijn Bernrode

Article Details

Zilveren Schoolkantine Schaal 2017! Bericht geplaatst op: 4-12-2017

Gymnasium Bernrode heeft een zilveren Schoolkantine Schaal 2017!


Gymnasium Bernrode heeft een zilveren Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum verdiend. Met de Schaal kan Gymnasium Bernrode laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend.  De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

Daarmee komt Gymnasium Bernrode tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen.Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt zelfcontrole.En dat kunnen we niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende wiskundetoets of als je verliefd bent. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat.

Gymnasium Bernrode heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken,aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS.

Om een zilveren Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens zestig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn productendie je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van hetVoedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen.Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgendan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnenmaken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine


Terug