Inschrijving voor het Hermes programma is mogelijk!

HERMESPROGRAMMA      2023-2024

Inschrijving voor het Hermes programma is mogelijk!
*Wanneer een tijdstip nog niet bekend is, kun je na inschrijving alsnog besluiten om de cursus, niet te volgen i.v.m. vakken, die je niet kunt missen! 

Het Hermesprogramma biedt geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen een rijk extra programma, dat verder gaat dan de gewone lessen. Het probeert een brug te slaan van de theorie naar de praktijk en naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Achterliggende gedachte is ook dat sommige leerlingen door deelname aan het Hermesprogramma hun gedrevenheid en motivatie voor leren vasthouden en soms herontdekken.

INSCHRIJVEN


Inschrijven gaat dit jaar digitaal. Alleen de akkoordverklaring van jezelf, je ouders en je mentor is nog op papier. Aan het einde van de inschrijving kun je een foto of scan van de verklaring uploaden en bij de inschrijving toevoegen. 


Schrijf je hier digitaal in! https://forms.office.com/e/5AYpXVCiLF

Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan wordt per mail de benodigde informatie toegestuurd.
Zijn lestijden en data nog niet bekend en blijken later niet inpasbaar te zijn in je rooster, dan is het mogelijk om je voor aanvang van de cursus kosteloos uit te schrijven.

Voorwaarde voor deelname aan een Hermes-activiteit die in lestijd valt, is dat leerlingen er zodanig goed voorstaan dat ze geen gebruik hoeven te maken van hulplessen of andere extra hulp. In overleg met mentor/ouders kan van dit algemene uitgangspunt afgeweken worden. De meeste Hermes-lessen worden om de week gegeven. 

Deelname aan een cursus kost € 50,00 per 10/12 lessen of per semester. Deelname aan een jaarcursus kost €100,00. Deze kosten worden aan het begin van de cursus via WIS Collect in rekening gebracht. 
Ouders voor wie de kosten van deelname aan het Hermes- programma een probleem vormen kunnen via de rector een beroep doen op het Hermes-fonds.
 
Wensen voor een cursus/masterclass?
Maak je wensen kenbaar wanneer je in het basisaanbod niet iets kunt vinden wat je aanspreekt. Een cursus rondom Digitale Beeldbewerking, Schrijven/Poëzie bijvoorbeeld?
Laat ons weten wat je bezighoudt en waarin je extra lessen zou willen volgen. Wij gaan ons best doen een docent te vinden en maken er bij voldoende deelnemers een Hermes aanbod van.


Expertise van ouders:
Ziet u mogelijkheden en heeft u zin en tijd om een masterclass of cursus aan te bieden?
Welkom en neem met een van ons beiden contact op.

Coördinatoren Hermes:   Therèse van Rossum en Nick van Lith 
Media
  • hermesnewssmall