Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

7.4 (Huiswerk)begeleiding

Omdat de overgang van basisschool naar middelbare school groot kan zijn, biedt Bernrode hulplessen aan, waarbij de vakdocent de leerlingen helpt bij het studeren. Het aanbod van de hulplessen sluit aan bij de behoeftes van de leerlingen. Deze hulplessen zijn op dinsdagmorgen tijdens het eerste uur en de leerlingen die dat wensen, kunnen zich daarvoor opgeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bernrode heeft ook aparte “huiswerkbegeleiding”. Deze wordt georganiseerd vanuit het principe: vóór-leerlingen-dóór-leerlingen. Er zijn twee vormen van huiswerkbegeleiding:

1. Begeleid studeren
Begeleid studeren is niet aan een specifiek vak gekoppeld. Leerlingen werken aan hun huiswerk en het is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met aanpak en/of planning van hun huiswerk en hierbij geholpen willen worden. We letten op werkhouding en tempo en oefenen het vermogen om langere tijd aan het werk te zijn, werk vooruit te plannen en die planning na te komen. Ook melden zich regelmatig leerlingen aan die wel weten hoe ze moeten plannen, maar onvoldoende discipline hebben om zelf aan het werk te gaan. De begeleiding vindt plaats in een klaslokaal, waar meerdere leerlingen bij elkaar zitten.

2. Bijlessen
De individuele bijlessen kosten € 6,75 per les. Zij zijn wel gekoppeld aan een specifiek vak en zijn bestemd voor leerlingen die moeite hebben met een of meer specifieke vakken. De lessen zijn één-op-één. Dat is tevens het voornaamste verschil is met de hulplessen in groepsverband, gegeven door vakdocenten. Er kan ook bijles worden gegeven in de vakken waar geen klassikale hulplessen voor bestaan.
Ouders of leerlingen kunnen belangstelling voor de huiswerkbegeleiding kenbaar maken bij de mentor. De mentor kan ook zelf een advies geven voor de huiswerkbegeleiding. 
Bij de organisatie en bij de huiswerkbegeleiding zelf is een team van ouderejaars betrokken, die daarvoor een aparte training hebben gehad.