Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2021-2022!
Schoolgids 2022-2023 komt nog.

8.1 Het gebouw

Gymnasium Bernrode is sinds 2008 gehuisvest in ons huidige volledig gerenoveerde gebouw. Het is meer dan een onderwijsgebouw. Ook diverse 
sport-, muziek-, kunst- en welzijnsinstellingen uit de gemeente Bernheze maken gebruik van delen van het gebouw. Dat biedt veel voordelen. Zonder deze samenwerking met de medegebruikers was de realisatie van de sportzaal, de grote aula, de Van den Elsenzaal, de keuken, de muziekruimtes etc. niet mogelijk geweest. 

Omgekeerd kunnen de medegebruikers van het gebouw beschikken over een aantal ruimtes en faciliteiten van de school die normaliter voor hen niet beschikbaar zouden zijn. Een van de onderwijsdoelstellingen van Bernrode is dat de school en de maatschappij dichter bij elkaar komen. Die doelstelling wordt heel concreet ingevuld, omdat meerdere maatschappelijke instanties gebruik maken van het gebouw.

Mogelijkheden voor het onderwijs
Een gebouw is een middel. Een onderwijsgebouw is er voor het onderwijs. We hebben in het gebouw veel variatie in lokalen en ruimtes om recht te doen aan de grote variëteit in activiteiten van ons onderwijs. In het gebouw zijn een aantal verwante vakken geclusterd tot ‘faculteiten’ (taal, exact, zaakvakken, kunst/sport). Per faculteit zijn er instructieruimtes, groepsruimtes en ruimtes voor individuele activiteiten. Iedere faculteit heeft aparte werkplekken die met elkaar in verbinding staan. Alle vakken hebben eigen lokalen, maar de indeling van het gebouw nodigt uit tot onderlinge samenwerking. Op centrale plaatsen in de school liggen, naast een mediatheek met boeken, computers en studeerplekken op vier andere plekken virtuele mediatheken met computer- en studeerplekken. Eén van deze virtuele mediatheken is ook te gebruiken als computer- en digitaal toetslokaal.
Buiten op het schoolterrein, in de grote aula en de foyer kunnen leerlingen in de pauzes en tussenuren ontspannen. Iedere dag zijn er verse broodjes en andere (gezonde) versnaperingen te verkrijgen tegen lage prijzen. In overleg met de commissie De Gezonde School wordt in het assortiment de balans tussen gezond en/of lekker bepaald. De school heeft een Zilveren Schaal voor de kantine volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.