Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

10.04 Aanbod voor leerlingen van groep 7-8

Hoogbegaafde leerlingen zijn vaak al op de basisschool op zoek naar extra uitdaging. Als BPS-school zien wij het als onze taak om hierin een brugfunctie te vervullen. Voor deze leerlingen hebben we daarom het volgende aanbod:

1. 8+ programma 
Leerlingen van groep 7 en 8 die op zoek zijn naar een (extra) uitdaging naast het reguliere onderwijsprogramma melden zich aan voor 1 of 2 blokken. De lessen zijn op woensdag van 15:00 tot 16:30 uur. 
Elk blok bestaat uit 3 lessen van dezelfde lessenreeks. De cursussen wisselen jaarlijks, maar het betreft onderwerpen die geen onderdeel uitmaken van het standaard curriculum van Bernrode.

Inschrijfformulier is te vinden bij Contact

2. Delphi-project 
De doelgroep van het Delphi-programma zijn (hoog)begaafde leerlingen die niet meer voldoende uitgedaagd kunnen worden op de basisschool, die hun motivatie voor school daardoor verliezen en het gevoel hebben hun tijd te moeten ‘uitzitten’. 
Deze leerlingen krijgen op Bernrode de mogelijkheid om voor het vak aardrijkskunde of geschiedenis (aanbod wisselt) te versnellen en krijgen een eerste onderdompeling in de klassieke talen en cultuur. Ook kunnen zij deelnemen aan extra cursussen uit het Hermes-programma.