Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

9.05.1 Extra onderwijsprogramma: Hermes Regulier

Het Hermes-programma biedt geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen een rijk extra programma, dat verder gaat dan de gewone lessen. Het probeert een brug te slaan van de theorie naar de praktijk en naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Achterliggende gedachte is ook dat sommige leerlingen door deelname aan het Hermes-programma hun gedrevenheid en motivatie voor leren vasthouden en soms herontdekken.

Het Hermes-programma is opgezet rondom de faculteiten Talen, Exact, Zaakvakken, Kunst en Sport. Daardoor is er voor elke leerling, ongeacht waar zijn belangstelling of talent ligt, wel een passend aanbod. Het programma komt tot stand in samenwerking met interne en externe docenten en externe organisaties en opleidingen. Het programma varieert elk schooljaar en is voortdurend in ontwikkeling.

Het actuele aanbod is hier te vinden.

Hermes biedt onderwijs dat buiten het reguliere programma valt, voorzien van extra toetsing en/of certificaten. Deelname aan het extra onderwijsprogramma wordt opgenomen in het Plusdocument in Magister.
Alle leerlingen kunnen deelnemen aan een of meerdere onderdelen van het Hermes-programma. Voorwaarde voor deelname aan een Hermes-activiteit die in lestijd valt, is dat leerlingen er zodanig goed voorstaan dat ze geen gebruik hoeven te maken van hulplessen of andere extra hulp. Deelname aan Hermes gaat daarom in overleg met de mentor.
Deelname aan een cursus kost € 50,00 per semester. Tegemoetkoming in de kosten is mogelijk.