Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

12.2 Boekenfonds veel gestelde vragen

VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Als mijn zoon/dochter de boeken moet inleveren, zijn wij op vakantie.

Dat mag niet, want alle inleverdagen zijn officiële schooldagen. Wij verwachten uw zoon/dochter dan ook gewoon op school op het aangegeven moment. Alleen als u van te voren officieel verlof heeft gekregen, kunt u met ons contact opnemen voor een ander inlevermoment.


2. Mijn zoon/dochter heeft een bijbaantje of andere afspraak en kan op het aangegeven tijdstip niet komen.

Hij/zij zal gewoon op school moeten verschijnen. Zie het antwoord op de vorige vraag.


3. Ik wil mijn kinderen brengen omdat ze zoveel boeken moeten meenemen. Kan ik nu de boeken van alle kinderen op één tijdstip inleveren?

Nee. Onze planning is dermate strak dat dat niet mogelijk is en tot onverantwoorde wachttijden zal leiden. De beste oplossing is dat uw zoon/dochter de boeken langzaam maar zeker, in de loop van de proefwerkweek, in zijn/haar kluisje opbergt. Of dat u de boeken ineens brengt en in de kluisjes opbergt/laat opbergen. Dan hoeven ze op de dag van inleveren de boeken alleen nog maar uit het kluisje te halen, desnoods in twee keer.


4. Ik wil graag aanwezig zijn als de boeken van mijn zoon/dochter gekeurd worden. Kan dat?

Geen probleem, zolang het op de tijden is die op het rooster staan. Uw zoon/dochter zelf zal echter ook aanwezig moeten zijn.


5. Mijn zoon/dochter is ziek. Kan ik de boeken zelf inleveren, of kan een vriend(in)dat doen?

Uiteraard. Uw zoon/dochter moet wel ziek gemeld worden bij de administratie.


6. Wat betekenen de codes N, A, B, C, D die in een boek geschreven worden?
 • A: het boek is niet nieuw, maar verkeert in goede staat. 
  Geen kosten voor u.
 • B: het boek kan nog gebruikt worden,maar vertoont flinke gebruikssporen.
  Alleen kosten voor u als het boek dit jaar in nieuwstaat hebt ontvangen.
 • C: het boek kan, door schuld van de gebruiker, niet (of pas na reparatie) opnieuw worden uitgedeeld. 
  Altijd kosten voor u.
 • D: het boek kan, buiten schuld van de gebruiker, niet (of pas na reparatie) opnieuw worden uitgedeeld. Uiteraard geen kosten voor u.
 • N: het boek is nieuw.

7. De boekenlijst die ik ontvangen heb, komt niet overeen met de boeken die ik thuis heb.

Fouten kunnen gemaakt worden, wij zijn ook maar mensen. Geef het probleem gewoon aan tijdens het inleveren en we komen tot een oplossing.


8. Volgens de boekenlijst die ik ontvangen heb, moet ik voor alle boeken betalen.

Natuurlijk niet. Deze bedragen geven de kosten aan die in rekening zouden worden gebracht indien de betreffende boeken niet zouden worden ingeleverd. Op de inleverlijst zullen al deze bedragen in 0€ veranderen, behalve uiteraard bij niet-gratis leermiddelen en evt. boetes.


9. Mag ik (een deel van) mijn boeken in de vakantie houden (om achterstanden in te halen)?

Dat kan, maar om administratieve redenen verzoeken wij om die boeken tóch mee te brengen ter keuring en registratie. Houdt u een boek thuis zonder bericht, dan volgt er onherroepelijk een boete, omdat wij het boek als verloren beschouwen en een nieuw exemplaar zullen aanschaffen.


10. Mag ik een boek houden omdat het toch wel afgekeurd zal worden?

Dit is meestal niet verstandig, want afgekeurde boeken kunnen wij soms nog repareren. En in dat geval zal de boete lager zijn dan bij niet inleveren. In het laatste geval wordt namelijk altijd de nieuwprijs berekend, ook al was het boek niet nieuw bij levering.


11. Bij een aantal boeken staat "niet inleveren". Kan ik die boeken weggooien?

Soms wel, soms niet. Vooral in de bovenbouw komt het geregeld voor dat beschreven werkboeken in een later jaar nog nodig zijn. Vraag zoiets altijd na bij de betreffende vakdocent(en). Een evt. vervangend exemplaar is niet gratis!


12. Er staat een boek twee keer op de inleverlijst. Hoe kan dat?

Dan is er een tweede exemplaar aangevraagd in de loop van het schooljaar. Is het eerste exemplaar inmiddels teruggevonden en kan het worden ingeleverd? Vooral doen, want dan vervalt de boete meestal alsnog.


13. Ik wil woordenboeken aan de school verkopen.

Dat kan. Gewoon meenemen bij inleverenen aanbieden. Wij noemen dan de prijs die we ervoor willen geven en, indien akkoord, verwerken we het bedrag meteen in de inleverlijst. Woordenboeken ouder dan 10 jaar kopen we niet, evenals andere niet-gratis leermiddelen zoals atlassen,rekenmachines.

CONTACT

Mocht uw vraag nog niet beantwoord zijn, kunt u een mail sturen naar boekenfonds@bernrode.nl

Wij staan mensen niet telefonisch te woord om praktische redenen!