Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

Documenten

download Topsportbeleid gymnasium Bernrode
download Integriteitscode OSZG versie 16 oktober 2019
download Ondersteuningsplan 2023-2027 SWVVO3006
download Schoolondersteuningsprofiel  2023-2024 SWVVO3006
download Protocol Informatieverstrekking ouders met een verbroken relatie
download Privacyreglement verwerking gegevens OSZG
download Privacyverklaring OSZG
download Klachtenreglement OSZG 2021
download Sociale media protocol
download Schoolplan 2022-2026
download Regeling melden vermoeden van een misstand OSZG

De algemene documenten van onze stichting OSZG zijn via deze link te vinden.