Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2021-2022!

Documenten

download Integriteitscode OSZG versie 16 oktober 2019
download Schoolondersteuningsprofiel schooljaar 2021-2022
download Informatieverstrekking ouders met een verbroken relatie
download Privacyreglement verwerking gegevens OSZG
download Anti-pestprotocol versie 2021
download Klachtenreglement OSZG 2021
download Sociale media protocol
download Schoolplan 2018-2022
download Regeling melden vermoeden van een misstand OSZG

De algemene documenten van onze stichting OSZG zijn via deze link te vinden.