Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

16. Bernrode in cijfers


Kwaliteitsbewaking
Bernrode streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij worden ook de ouders en de leerlingen betrokken o.a. door het invullen van enquêtes op verschillende terreinen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de leerlingenpanels, die regelmatig met de teamleiders de gang van zaken op school bespreken.

Het rendement van het onderwijs: aantal zittenblijvers, schoolverlaters, geslaagden enz. wordt nauwkeurig bijgehouden en is onderwerp van regelmatige evaluatie. Op de site “Vensters voor Verantwoording” zijn de belangrijkste kengetallen voor Bernrode te vinden samen met de links naar andere kwaliteitsonderzoeken.

* De cijfers over het schooljaar 2022-2023 zijn op basis van het leerlingenaantal aan het begin van het schooljaar. 


Tussentijdse schoolverlaters 
Het aantal leerlingen dat tijdens of na afloop van het schooljaar de school heeft verlaten zonder diploma. 
Hierbij zijn alle leerlingen inbegrepen, ook de leerlingen die elders een gymnasiumopleiding volgen, verhuisd zijn, etc.