Weging van toetsen

Weging per sectie

Schooljaar 2017-2018

 

Gebruikte afkortingen:
SO= schriftelijke overhoring
PW= proefwerk
PTA= Programma van Toetsing en Afsluiting klas 5-6 (PTA-toets is dus een schoolexamen)
PO= Praktische opdracht klas 4 tot 6 (onderdeel van PTA)

 

Vak

Voortschrijdend gemiddelde

Weging toetsen

Nederlands

Ja

SO weging 1,
PW e.d. weging 2
PTA-toets (klas 5) weging 4 (behalve mondeling klas 5 703 weging 2)
Toets leesvaardigheid eind klas 5 weging 4

Latijn/Grieks

Nee;
in periode 2 en 3 telt het gemiddelde van de vorige periode mee met weging 3

Proefvertaling (in toetsweek) weging 3
Per trimester 1, 2 of 3 toetsen met totale weging van 3
PO GR/Rome weging 1
PO Tragedie/retorica-opdracht weging 2
Dubbele toetsen (combinatie tekstvragen en vertaling) klas 4 en 5 weging 6

Opdracht klas 1
Weging 1
Opdrachten klas 2
Weging 2

Engels

Ja;
1e trimester 1, 2e trimester 2, 3e trimester 3

Zie apart document weging sectie Engels (bijlage 3)

Frans

Ja;
1e trimester 1, 2e trimester 2, 3e trimester 3

SO weging 1
PW weging 2
Grote opdracht klas 2 en 4 weging 6
Klas 3: eerste grote opdracht weging 4, tweede grote opdracht weging 6

Duits

Ja;
1e trimester 1, 2e trimester 2, 3e trimester 3

SO weging 1
PW, luistertoets en leestoets weging 2
Eerste grote opdracht klas 2 en 3 weging 2
Tweede grote opdracht klas 2 en 3 en grote opdracht klas 4 weging 3
Participatiecijfer periode 1 weging 0.5, periode 2 weging 1, periode 3 weging 1.5  

Geschiedenis

Ja

SO weging 1
PW weging 2
Vanaf klas 5 zie PTA

Aardrijkskunde

Ja

Klas 1-3:
SO weging 1
PW weging 2
PW in laatste TW: weging 3
PO weging 2
Klas 4:
klein PW weging 1
groot PW weging 2
PTA-toets (klas 5) weging 4
PO klas 5 eerste weging 1, tweede en derde weging 2

Wiskunde

Ja

SO (ook huiswerkso) weging 1
PW weging 2

Natuurkunde

Ja

Alle toetsen gelijk gewicht (weging 2)
SO weging 1

Scheikunde

Ja

Klein SO weging 0,5
Groot SO weging 1 
Klein PW weging 2
Groot PW weging 3
PO klas 5 weging 2

Biologie

Ja

SO weging 1
PW weging 2
Klas 4 PO 1 weging 1; PO 2 weging 2
Klas 5 PO weging 3

Economie

Ja

Klas 3: SO 1x, PW 2x
Klas 4: SO 1x, PW 1x, PO 1x
Klas 5: PW 1x, SE’s (in toetsweken) tellen zowel mee voor het gemiddelde (2x) als voor het PTA (zie PTA) 
Klas 6: zie PTA

M&O

Ja

Alles weging 1

Klas 6: zie PTA

Kunst/ muziek

Ja

PW, spreekbeurt, presentatie, praktijklessen weging 2
SO, ingevulde online module weging 1
Compositie/ improvisatieopdr. weging 1 of 2

Kunst/ beeldend

Ja

Alle toetsen/opdrachten weging 1

Levensbeschouwing

Ja

Werkstukken en PW weging 1

Wetenschap

Ja

PW weging 2
PO weging 1 of 2

Maatschappijleer

Ja

Klas 5: zie PTA

LO

Ja

Alles weging 1
PW weging 2
Grote opdracht klas 3 weging 1

 

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl