Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2021-2022!
Schoolgids 2022-2023 komt nog.

8.3 Gezonde Schoolkantine

Schoolbeleid Gezonde Schoolkantine

Gymnasium Bernrode wil met het aanbod in de schoolkantine de keuze voor gezonde en duurzame voeding makkelijk maken.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is.

Ook in de Biologielessen wordt aandacht besteed aan gezonde voeding. Er wordt gewerkt met het lespakket “Weet Wat Je Eet” van het Voedingscentrum.

Gezonde voeding helpt immers mee aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van leerlingen.

In de kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels (hygiënecode). 

Uitgangspunten Gezonde schoolkantine:

 • Onze schoolkantine werkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines, die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.
 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor 60% uit betere(gezondere) keuzes.
 • Ieder jaar brengen we het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de schoolleiding.
 • Het schoolbeleid Gezonde Schoolkantine wordt opgenomen in het schoolbeleidsplan of in de schoolgids. Het beleid wordt ook op de website gezet. In de Bernrode Digitaal wordt naar het beleid op de website verwezen.

 Onze kantine voldoet aan de volgende 4 basisregels:

 1. De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan: 
  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, broodjes, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. Deze keuze betekent vooral dat het minder suiker, vet en zout bevat. Ook de keuze van volkoren/bruin brood boven wit brood is hiervan een voorbeeld.
 2. De kantine stimuleert water drinken:
  In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. 
  We stimuleren het drinken van water middels een gratis watertappunt, waar leerlingen hun flesje zelf kunnen vullen.
 3. We zorgen op de volgende manieren voor een gezonde uitstraling in de schoolkantine:
 • Bij het aanbod in de kantine staan/liggen de betere keuzes op de opvallende plaatsen; vooraan op de balie.
 • In de automaten staan/liggen de betere keuzes in de bovenste helft.
 • Verschillende soorten fruit liggen aantrekkelijk uitgestald in een mandje.
 • Posters in de kantine laten alleen gezonde producten zien.
 1. Bernrode heeft de gezonde schoolkantine schriftelijk vastgelegd  in het beleid:
  Het beleid wordt opgenomen in het schoolbeleidsplan of in de schoolgids. Het beleid wordt ook op de website gezet.

Gezonde kantine en de toekomst:
Het beleid laat duidelijk zien hoe Bernrode er ook op langere termijn voor zorgt dat de schoolkantine gezond blijft.

Samen met de kantinemedewerkers zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de schoolleiding. Ook tussentijds zal de schoolleiding evalueren met de kantinemedewerkers.